polski

Home / Strona główna


BESTPOL AG prowadzi działalność handlową i inwestycyjną od 1994 r, wpółpracujemy głównie z Klientami z branży kolejowej w nw. zakresach:

- Realizacja projektów inwestycyjnych
- Dostawy materiałów eksploatacyjnych
- Świadczenie usług konsultingowych

Po szczegółowe informacje asortymentowe,
prosimy przejść do interesującego Państwa obszaru:


  Beneficjetem w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 jest firma BESTPOL – ANDRZEJ GROLIK. Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0538/18, data złożenia wniosku: 2018-09-28 14:03:40, Numer naboru 4/1.1.1/2018. 

Tytuł projektu:
HYBRYDOWA WODNA DESKA RATUNKOWA WDR-AJ-001. 

Klasyfikacja projektu: Nauki inżynieryjne i techniczne. Okres realizacji projektu, data rozpoczęcia projektu: 2019.02.01, przewidywana data zakończenia projektu: 2022.01.31