home

Home / INFORMACJE O PLACÓWCE / KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole realizuje swoje cele i zadania w oparciu o koncepcję pracy, którą stanowi następujący zestaw dokumentów:

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 33

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 


Przedszkole realizuje swoje cele i zadania w oparciu o koncepcję pracy,

którą stanowi następujący zestaw dokumentów:

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 33

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

  1. PLANOWANIE STRATEGICZNE:

 

• MISJA

• WIZJA

• MODEL ABSOLWENTA

• PLAN PRACY NA LATA 2013-2018

 

  1. PLANOWANIE BIEŻĄCE:

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

- HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I SPOTKAŃ EDUKACYJNO-

  KULTUROWYCH

- HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

- HARMONOGRAM ZAJĘĆ OTWARTYCH

- HARMONOGRAM WYCIECZEK

- HARMONOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH

- HARMONOGRAM HOSPITACJI

- HARMONOGRAM WDN

- POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

 

• PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM

• PLAN WSPÓŁPRACY ZE SRODOWISKIEM LOKALNYM

 

  1. NADZÓR PEDAGOGICZNY - EWALUACJA 
    (gromadzenie informacji na temat skuteczności wdrażania koncepcji):

 

• EWALUACJA WEWNĘTRZNA

• KONTROLA

• WSPOMAGANIE

• MONITORING

OBSERWACJA