home

Home / INFORMACJE O PLACÓWCE / OFERTA EDUKACYJNA
 

OFERTA EDUKACYJNA :

 

OFERTA EDUKACYJNA :
 
•  Przedszkole realizuje  podstawę programowa wychowania przedszkolnego w godzinach  od 9:00 do 14:00, w oparciu o programy wychowania  przedszkolnego:

1.,,Elementarz sześciolatka”- Program wychowania przedszkolnego – roczne  przygotowanie do szkoły. S. Doroszuk, J. Gawryszewska, J. Hermanowska, K. Kamińska-Dolata.  Wyd. Nowa Era.

2. ,,Od zabawy do nauki”- Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki.
D. Kucharska, A. Pawłowska – Niedbała, D. Sikora – Banasik, I. Zbroszczyk, J. Święcicka,  E. Wilkos. Wyd. Nowa Era.

 •  Nauczyciele wdrażają własne  programy autorskie :

1. Program profilaktyczno-wychowawczy: "W zgodzie z samym sobą i innymi".
2. Program z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych: "Profilaktyka zachowań agresywnych dzieci 5- 6 letnich jako wynik niezaspokojonej potrzeby miłościi bezpieczeństwa".
3. Program wychowania ekologicznego: "Edukacja ekologiczna nakazem chwili".
4. Program wychowania komunikacyjnego: "Z Agatką na drodze".
5. Program regionalno-patriotyczny: "Mieszkam w Dąbrowie Górniczej, jestem Polakiem i Europejczykiem".
6. Program edukacji muzycznej: "Wesołe nutki"
7. Program edukacji zdrowotnej: "W zdrowym ciele, zdrowy duch".
8. Program logopedyczny dla dzieci 5-6 letnich.
9.Program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną”.


• ,,Aktywne Przedszkola”- to innowacja pedagogiczna. Każda nauczycielka prowadzi zajęcia dodatkowe z dziećmi poza pensum pedagogicznym. Oferujemy wszystkim dzieciom cotygodniowe, bezpłatne  zajęcia rozwijające aktywność twórczą z zakresu:

1. "Rozśpiewane przedszkole"
2. "Zabawy rytmiczno-muzyczne"
3. "Bajkoterapia"        
4. "Zabawy logopedyczne"
5. "Zabawy plastyczne"
6. "Zabawy z  humorem"
7. "Zabawy w teatr"


• Prowadzimy bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną z zakresu logopedii .

• Zapraszamy na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego ( zajęcia bezpłatne dla wszystkich dzieci)

• Oferujemy dzieciom comiesięczne zajęcia edukacyjne prowadzone przez muzyków z Filharmonii Śląskiej ( zajęcia płatne).

• Przedszkole uczestniczy w  programach ogólnopolskich i cyklicznych akcjach:

1.,,Święto drzewa”- ogólnopolski program Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego Klubu Gaja.

2.,,Posadź swoje drzewko” – ogólnopolski program Fundacji Ekologicznej ,,Silesia”.

3.,,Cała Polska czyta dzieciom”- czytanie literatury dla dzieci przez rodziców, połączone z prezentacją swojego zawodu.
 

• Mocne strony naszego przedszkola:

1. Dobrze opracowany statut przedszkola.
2. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
3. Sprawne kierowanie i zarządzanie placówką.
4. Wyposażenie przedszkola oraz ogród przedszkolny.
5. Otwartość na zmiany.
6. Rozumienie potrzeb dzieci i spełnianie oczekiwań rodziców.
7. Dobra współpraca z poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.
8. Integracja pracowników.
9. Dobrze prowadzona diagnoza pedagogiczna.
10. Wysokie wyniki nauczania.
11. Właściwa gospodarka finansami placówki.
12. Systematycznie prowadzone prace modernizacyjne placówki.
13. Zdrowe, dobre i urozmaicone żywienie dzieci.
14. Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym.