home

Home / INFORMACJE O PLACÓWCE / MISJA PRZEDSZKOLA

 

MISJA PRZEDSZKOLA NR 33 w Dąbrowie Górniczej

 
  • zapewnia systematyczną i szeroką diagnozę potrzeb i oczekiwań społecznych celem ukierunkowania swojej działalności;
 
  • propaguje integrację domu rodzinnego, przedszkola i społeczności lokalnej dla osiągnięcia pozytywnych wyników pracy wychowawczej z dziećmi;
 
  • pomaga wychowankom w  osiągnięciu dojrzałości szkolnej;
 
  • oferuje różnorodne metody i formy pracy z dziećmi w bogato wyposażonych i całkowicie bezpiecznych budynkach i ogrodzie przedszkolnym;
 
  • zapewnia wysoko wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną, gwarantującą pełną realizację programu wychowania przedszkolnego ;
 
  • promuje działalność diagnostyczną  w zakresie rozwoju psychoruchowego dziecka we współpracy z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną;
 
  • wspiera pogląd, że wiek przedszkolny jest okresem życia w dużym stopniu decydującym o dalszym rozwoju człowieka zarówno intelektualnym, jak i emocjonalnym;
 
  • wyróżnia się sprawnie działającym zespołem ludzi o ogromnym potencjale serca i umysłu, przyjmującym z dumą odpowiedzialny obowiązek świadomego i celowego wychowania i nauczania dzieci w wiek przedszkolnym.