home

Home / INFORMACJE O PLACÓWCE

 

INFORMACJE O PLACÓWCE:

Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej powstało w roku 1987r, usytuowane jest przy ulicy Aleja Zwycięstwa 1, w dzielnicy Dąbrowy Górniczej-Ząbkowicach.

Przedszkole mieści się w dwóch budynkach otoczonych obszernym zadbanym ogrodem, który dzieli się na plac zabaw i teren rekreacyjny. Cały teren przedszkola jest ogrodzony, stwarzając poczucie bezpieczeństwa i przytulności.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30
Placówka składa się z 6-oddziałów i liczy 150 dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA NR 33:


BUDYNEK A:
6:00 - 9:00  Schodzenie się dzieci do przedszkola.
             Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami i dziećmi.
             Samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań.
             Zajęcia dodatkowe: religia ( dzieci 5-letnie ).
             Poranne zabawy ruchowe.
             Kształtowanie właściwych postaw, wartości ( rozmowy, zabawy).
             Zabawy integrujące grupę.
             Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne i samoobsługowe .

BUDYNEK B:
7:00 - 9:00  Schodzenie się dzieci do przedszkola.
             Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami i dziećmi.
             Samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań.
             Zajęcia dodatkowe: religia ( dzieci 5-letnie).
             Poranne zabawy ruchowe.
             Kształtowanie właściwych postaw, wartości ( rozmowy, zabawy).
             Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne i samoobsługowe .

BUDYNEK A i B:
9:00 – 9:30   Śniadanie.
9:30 – 12:00  Realizacja zajęć dydaktycznych z cała grupą
              (dzieci : 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie i 6-letnie).
              Zabawy ruchowe.
              Realizacja zajęć dydaktycznych z cała grupą (dzieci : 5-letnie, 6- letnie).
              Pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
              Zajęcia dodatkowe: religia ( dzieci 6-letnie).
              Zajęcia dodatkowe: j. angielski: (dzieci 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie, 6-letnie)
              Zajęcia rewalidacyjne.
              Zajęcia z zakresu logopedii w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
              Samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań.
              Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne i samoobsługowe.
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 -14:00  Czytamy dzieciom - ,,Pogaduchy do poduchy”.
              Zabawy ogólnorozwojowe.
              Samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań.
              Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne i samoobsługowe.
14:00-14:15   Podwieczorek.
14:15- 16:30  Rozchodzenie się dzieci do domu.
              Indywidualne zabawy ogólnorozwojowe wynikające z potrzeb rozwojowych dzieci.
              Samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań.
              Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
              ,,Aktywne Przedszkole”- innowacja pedagogiczna.