home

Home / MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA NR 33

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA NR 33
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ:

NASZ ABSOLWENT WYKAZUJE:
 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw,
 • odporność na stres.

POSIADA:
 • zdolność do obdarzania nauczycielki ( i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,
 • wyobrażanie o obowiązkach wynikających z roli przedszkolaka,
 • podstawową wiedzę o świecie.

POTRAFI:
 • cieszyć się z własnych osiągnięć odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami techniki.

ROZUMIE I  ZNA:
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałość o zdrowie  i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

NIE OBAWIA SIĘ:
 • występować publicznie
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.